Viktigt med vaccinationer

Hunden är ett underbart husdjur som ger mycket glädje åt sina ägare. De flesta hundar har en livslängd på ungefär 10 år men för en del småhundar är det inte ovanligt att de lever i närmare 20 år. Livslängden beror till viss del på ras och tur med ärftliga sjukdomar och dylikt, men man kan själv vara med och påverka både längden och kvaliteten på sin hunds liv genom att vaccinera den mot vanliga sjukdomar.

Ett måste fövacciner valpar

En fruktad sjukdom är valpsjuka som har hög dödlighet och lätt sprids mellan hundar. Om en valp i kullen fått sjukdomen är det stor risk att de andra också smittats. Tyvärr har sjukdomen lång inkubationstid och man märker ofta inte att valpen är sjuk förrän det är för sent. Tack och lov finns det ett effektivt vaccin mot valpsjuka och det rekommenderas att alla valpar vaccineras mot sjukdomen vid ungefär sju veckors ålder. Detta är någonting alla trovärdiga uppfödare själva sköter, men om man köpt sin valp på exempelvis Blocket eller importerar den från ett annat land är det viktigt att ta den till veterinären för en grundvaccinering.

Även vuxna hundar bör vaccineras

Man bör ha i åtanke att även om valpsjuka oftast förekommer hos valpar bryter sjukdomen ibland ut även hos vuxna hundar. I dessa fall är det inte lika allvarligt, men hunden kan ändå bli rejält sjuk och därför är det bra att se till att en ovaccinerad hund får sitt valpsjukevaccin även om den är vuxen.

Grundvaccinering mot valpsjuka och parvovirus sker tre gånger under hundens liv – två gånger när den är valp och en gång när den är unghund. Även om det inte är ett måste att fortsätta vaccinera hunden i vuxen ålder, är det lämpligt om den umgås med andra hundar som kan bära på olika sjukdomar. I de fall man vill ta med sig sin hund på hundutställning är det också krav på att hunden är nyvaccinerad mot vissa specifika sjukdomar. Äldre hundar kan också ha nytta av vaccinering eftersom de har sämre immunförsvar och därför blir sjukare än yngre.